Jak vytvořit prázdné solution bez složky

Visual Studio

4 years ago

Možná to znáte – vytvoříte GitHub repo, naklonujete jej a spustíte Visual Studio, abyste vytvořili prázdné .sln.

Let's create a blank solution here

Vytvořme prázdné řešení

Bohužel, Visual Studio neumístí .sln soubor do vybrané lokace. Místo toho vytvoří vnořenou složku se stejným názvem:

And hence, a nested path is born!

Budiž vnořená cesta!

VS 2017 mělo checkbox, který umožnil tomuto předejít, ale v novém dialogu chybí. Jak to obejít?

Jednoduchý fix

Jednoduchý způsob, jak předejít vytvoření vnořené složky je upravit pole Location na složku o úroveň výše než je naše naklonovaná složka – takže namísto C:\Dev\MyCoolProject\ použijeme C:\Dev\. Jednoduché, ale efektní a efektivní!

Dotnet CLI

Pro vyšší flexibilitu můžeme použít příkaz dotnet new z .NET Core CLI. Otevřeme příkazovou řádku z naklonované složky a zadáme:

Tím bude vygenerovaný soubor řešení se stejným názvem jako má aktuální složka. Pro nastavení vlastního jména .sln , můžeme použít volbu -n: