Tip: Použití format stringu v C# string interpolation

Development General

5 years ago

String interpolation syntaxe představená v C# 6 poskytuje snadnou a čitelnou alternativu k string.Format. Přestože jsem ji použil již mnohokrát, teprve nedávno jsem se však dozvěděl, že podporuje i format string syntaxi, která byla do té doby důvodem, proč jsem se vracel ke starému string.Format. Například:

string.Format("{0:.#####}", number)

Lze napsat kompaktněji pomocí string interpolation jako:

$"{number:.#####}"

Použití je analogické v obou případech - format string je označen znakem dvojtečky (:).