Tip: Rychlé spuštění Windows Terminal z prohlížeče souborů

Development General

4 years ago

Ačkoliv jsem si nový Windows Terminál opravdu oblíbil, příliš často jsem místo něj spouštěl klasický PowerShell prompt z menu Soubor v prohlížeči souborů. Plná integrace Windows Terminálu do systému je sice podle této issue na GitHubu v plánu, ale do té doby jsem chtěl najít pohodlnější cestu pro spuštění Terminálu z aktuální složky v prohlížeči. Adresní řádek prohlížeče umožňuje zadat a vykonat jednoduchý příkaz. Windows Terminál se při instalaci registruje z command-line aliasem wt (to je možné pomocí deklarace AppExecutionAlias v manifestu aplikace, kterou můžete použít i ve vašich UWP aplikacích!). Klikeneme tedy do adresního řádku nebo jej aktivujeme zkratkou Alt + D , napíšeme wt a stiskneme enter. Windows Terminál se okamžitě spustí.

"wt" command typed in file explorer address bar

Pro Windows Terminál stiskněte enter!

Ještě ale nejsme hotovi. Přestože se Terminál spustí, otevře se ve složce profilu uživatele, ne v té, která je aktuálně zobrazena v prohlížeči souborů. To můžeme napravit jednoduchou úpravou souboru nastavení. Ten můžeme otevřít kliknutím na tlačítko "šipky dolů" napravo od otevřených tabů v terminálu a výběrem Settings v menu, či rychleji klávesovou zkratkou Ctrl + , (čárka):

Settings menu of Windows Terminal

Settings menu

Otevře se náš výchozí JSON editor a zobrazí konfigurované profily Terminálu. Změna kterou musím provést je minimální – přidáme vlastnost startingDirectory s hodnnotou . (tečka) do každého z profilů. Například:

Změny můžeme uložit a zavřít editor. Když nyní znovu zadáme v prohlížeči příkaz wt , otevře se náš Windows Terminál ve správné složce:

The current folder is now open in Windows Terminal

Nyní je otevřena aktuální složka