Použití appsettings.json v UWP

WinUI

4 years ago

ASP.NET Core jako první integroval náhradu tradiční XML konfigurace v .NETu přes App.config a Web.config, kterou jsme používali od... prakticky odjakživa. Moderní konfigurační systém Microsoft.Extensions.Configuration.* je snadno rozšiřitelný a flexibilní. A protože nemá žádnou závislost na ASP.NET Core, lze jej snadno použít v jakékoliv .NET aplikaci! V tomto článku si ukážeme, jak zprovoznit JSON konfiguraci přes appsettings.json v UWP.

Instalace NuGet balíčků

Všechny knihovny pro novou konfiguraci jsou k dispozici na NuGetu. Pro naše potřeby stačí následující dva balíčky:

Nastavení konfigurace

Abychom měli konfigurační logiku pohromadě, vytvoříme si třídu AppConfig. V jejím konstruktoru potřebujeme nastavit konfigurační pipeline. Protože je JSON soubor dodáván spolu s aplikací, nastavíme výchozí cestu pro vyhledávání na Package.Current.InstalledLocation.Path. Do pipeline pak přidáme appsettings.json:

Nyní do našeho projektu přidáme soubor appsettings.json. Pro ilustraci do něj přidáme jedno ukázkové nastavení:

Důležitá poznámka – ujistěte se, že soubor appsettings.json má svou Build Action nastavenu na Content a Copy to Output Directory na Copy Always, aby byl opravdu nakopírován do výstupu. Změny lze provést v okně Properties po výběru souboru v Solution Exploreru:

Ensure the json file is set as Content file

Ensure the JSON file is set as Content file

Načtení konfiguračních sekcí

Aby bylo načítání silně-typových konfiguračních sekcí jednoduché, připravíme si následující pomocnou metodu:

Nyní naši ukázkovou sekci pokryjeme jednoduchou třídou:

A vytvoříme vlastnost, kterou konfigurační sekci můžeme přečíst:

A to je vše! Nyní můžeme snadno použít třídu AppConfig kdekoliv, kde ji potřebujeme:

A je to, naše zpráva z konfigurace je zobrazena!

Message from configuration

Message from configuration

Pokud používáte nějaký MVVM framework s podporou dependency injection, nejlepším způsobem pro použití konfigurace je extrahovat z naší třídy rozhraní a následně používat jeho singleton instanci namísto jejího manuálního vytváření.

Tip navíc

Skvělým plusem moderní konfigurace je možnost mít více zdrojů konfigurace, například soubor appsettings.production.json , který není uložen v Gitu a který se používá pouze pro Release buildy:

Nastavení pipeline by v tomto případě vypadalo takto:

Bohužel, UWP projekty nemohou v tuto chvíli používat nový SDK-styl csproj a Visual Studio má problém tento "podmíněný" soubor správně zobrazovat/skrývat při přepnutí build konfigurace. I tak lze funkci bez problémů používat.

Zdrojový kód

Ukázkový zdrojový kód k tomuto článku je k dispozici na mém GitHubu.

Shrnutí

Je snadné přidat Microsoft.Extensions.Configuration do UWP projektu, či obecně – do kteréhokoliv .NET projektu. Viděli jsme, jak lze použít konfiguraci přes JSON ale díky rozšířitelnosti nic nebrání možnosti použít pro konfiguraci i jiné zdroje.