Přizpůsobení jezdce UWP Slideru

Visual Studio WinUI XAML

5 years ago

Výchozí podoba ovladacího prvku Slider v UWP zahrnuje velmi jednoduchý obdelníkový jezdec. Naštěstí, díky přizpůsobivosti XAML designu můžeme tento výchozí jezdec efektivně nahradit jakýmkoliv jiným ovladacím prvkem dle naší potřeby a dodat tak naší aplikaci svěží a unikátní vzhled.

Custom thumb

Vlastní jezdec
Výchozí šablona ovladacího prvku `Slider` obsahuje vnitřní styl pro prvek `Thumb`:
<Style x:Key="SliderThumbStyle" TargetType="Thumb">
  <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
  <Setter Property="Background" Value="{ThemeResource SliderThumbBackground}"/>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="Thumb">
        <Border Background="{TemplateBinding Background}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" CornerRadius="4"/>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Jak můžeme vidět, Thumb používá Border s malým zaoblením rohů pomocí CornerRadius. Obsah této šablony však můžeme snadno odstranit a nahradit čímkoliv jiným v našem arzenálu. Skvělým příkladem může být jednoduchý Image:

<ControlTemplate TargetType="Thumb">
  <Image Source="/Assets/Thumb.png" />
</ControlTemplate>

Navíc, pokud je vaše ikona monochromatická, můžeme použít prvek BitmapIcon protože automaticky přejme výhozí barvu motivu systému.

<ControlTemplate TargetType="Thumb">
  <BitmapIcon UriSource="/Assets/Thumb.png" />
</ControlTemplate>

Chybí nám však ještě jedna maličkost. Výchozí Slider explicitně nastavuje Width a Height jezdce na poměrně malé hodnoty to be quite small. Vyhledejme tedy elementy se jmény HorizontalThumb and VerticalThumb a upravme jejich velikost tak, aby více odpovídala našim představám:

<Thumb x:Name="HorizontalThumb" ... Height="24" Width="24"/>

<Thumb x:Name="VerticalThumb" ... Height="24" Width="24"/>

Celý styl

<Style x:Key="CustomThumbSlider" TargetType="Slider">
  <Setter Property="Background" Value="{ThemeResource SliderTrackFill}"/>
  <Setter Property="BorderThickness" Value="{ThemeResource SliderBorderThemeThickness}"/>
  <Setter Property="Foreground" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFill}"/>
  <Setter Property="FontFamily" Value="{ThemeResource ContentControlThemeFontFamily}"/>
  <Setter Property="FontSize" Value="{ThemeResource ControlContentThemeFontSize}"/>
  <Setter Property="ManipulationMode" Value="None"/>
  <Setter Property="UseSystemFocusVisuals" Value="True"/>
  <Setter Property="FocusVisualMargin" Value="-7,0,-7,0"/>
  <Setter Property="IsFocusEngagementEnabled" Value="True"/>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="Slider">
        <Grid Margin="{TemplateBinding Padding}">
          <Grid.Resources>
            <Style x:Key="SliderThumbStyle" TargetType="Thumb">
              <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
              <Setter Property="Background" Value="{ThemeResource SliderThumbBackground}"/>
              <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                  <ControlTemplate TargetType="Thumb">
                    <Image Source="/Assets/Thumb.png" />
                  </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
              </Setter>
            </Style>
          </Grid.Resources>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*"/>
          </Grid.RowDefinitions>
          <VisualStateManager.VisualStateGroups>
            <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
              <VisualState x:Name="Normal"/>
              <VisualState x:Name="Pressed">
                <Storyboard>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="SliderContainer" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderContainerBackgroundPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillPressed}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                </Storyboard>
              </VisualState>
              <VisualState x:Name="Disabled">
                <Storyboard>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HeaderContentPresenter" Storyboard.TargetProperty="Foreground">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderHeaderForegroundDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="TopTickBar" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTickBarFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="BottomTickBar" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTickBarFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="LeftTickBar" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTickBarFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="RightTickBar" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTickBarFillDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="SliderContainer" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderContainerBackgroundDisabled}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                </Storyboard>
              </VisualState>
              <VisualState x:Name="PointerOver">
                <Storyboard>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalTrackRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackFillPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalThumb" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderThumbBackgroundPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="SliderContainer" Storyboard.TargetProperty="Background">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderContainerBackgroundPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalDecreaseRect" Storyboard.TargetProperty="Fill">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{ThemeResource SliderTrackValueFillPointerOver}"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                </Storyboard>
              </VisualState>
            </VisualStateGroup>
            <VisualStateGroup x:Name="FocusEngagementStates">
              <VisualState x:Name="FocusDisengaged"/>
              <VisualState x:Name="FocusEngagedHorizontal">
                <Storyboard>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="SliderContainer" Storyboard.TargetProperty="(Control.IsTemplateFocusTarget)">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="False"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="HorizontalThumb" Storyboard.TargetProperty="(Control.IsTemplateFocusTarget)">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="True"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                </Storyboard>
              </VisualState>
              <VisualState x:Name="FocusEngagedVertical">
                <Storyboard>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="SliderContainer" Storyboard.TargetProperty="(Control.IsTemplateFocusTarget)">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="False"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                  <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="VerticalThumb" Storyboard.TargetProperty="(Control.IsTemplateFocusTarget)">
                    <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="True"/>
                  </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                </Storyboard>
              </VisualState>
            </VisualStateGroup>
          </VisualStateManager.VisualStateGroups>
          <ContentPresenter x:Name="HeaderContentPresenter" ContentTemplate="{TemplateBinding HeaderTemplate}" Content="{TemplateBinding Header}" FontWeight="{ThemeResource SliderHeaderThemeFontWeight}" Foreground="{ThemeResource SliderHeaderForeground}" Margin="{ThemeResource SliderHeaderThemeMargin}" TextWrapping="Wrap" Visibility="Collapsed" x:DeferLoadStrategy="Lazy"/>
          <Grid x:Name="SliderContainer" Background="{ThemeResource SliderContainerBackground}" Control.IsTemplateFocusTarget="True" Grid.Row="1">
            <Grid x:Name="HorizontalTemplate" MinHeight="44">
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="18"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="18"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Rectangle x:Name="HorizontalTrackRect" Grid.ColumnSpan="3" Fill="{TemplateBinding Background}" Height="{ThemeResource SliderTrackThemeHeight}" Grid.Row="1"/>
              <Rectangle x:Name="HorizontalDecreaseRect" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Grid.Row="1"/>
              <TickBar x:Name="TopTickBar" Grid.ColumnSpan="3" Fill="{ThemeResource SliderTickBarFill}" Height="{ThemeResource SliderOutsideTickBarThemeHeight}" Margin="0,0,0,4" VerticalAlignment="Bottom" Visibility="Collapsed"/>
              <TickBar x:Name="HorizontalInlineTickBar" Grid.ColumnSpan="3" Fill="{ThemeResource SliderInlineTickBarFill}" Height="{ThemeResource SliderTrackThemeHeight}" Grid.Row="1" Visibility="Collapsed"/>
              <TickBar x:Name="BottomTickBar" Grid.ColumnSpan="3" Fill="{ThemeResource SliderTickBarFill}" Height="{ThemeResource SliderOutsideTickBarThemeHeight}" Margin="0,4,0,0" Grid.Row="2" VerticalAlignment="Top" Visibility="Collapsed"/>
              <Thumb x:Name="HorizontalThumb" AutomationProperties.AccessibilityView="Raw" Grid.Column="1" DataContext="{TemplateBinding Value}" FocusVisualMargin="-14,-6,-14,-6" Height="24" Grid.RowSpan="3" Grid.Row="0" Style="{StaticResource SliderThumbStyle}" Width="24"/>
            </Grid>
            <Grid x:Name="VerticalTemplate" MinWidth="44" Visibility="Collapsed">
              <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="18"/>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="18"/>
              </Grid.ColumnDefinitions>
              <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="*"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
              </Grid.RowDefinitions>
              <Rectangle x:Name="VerticalTrackRect" Grid.Column="1" Fill="{TemplateBinding Background}" Grid.RowSpan="3" Width="{ThemeResource SliderTrackThemeHeight}"/>
              <Rectangle x:Name="VerticalDecreaseRect" Grid.Column="1" Fill="{TemplateBinding Foreground}" Grid.Row="2"/>
              <TickBar x:Name="LeftTickBar" Fill="{ThemeResource SliderTickBarFill}" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,4,0" Grid.RowSpan="3" Visibility="Collapsed" Width="{ThemeResource SliderOutsideTickBarThemeHeight}"/>
              <TickBar x:Name="VerticalInlineTickBar" Grid.Column="1" Fill="{ThemeResource SliderInlineTickBarFill}" Grid.RowSpan="3" Visibility="Collapsed" Width="{ThemeResource SliderTrackThemeHeight}"/>
              <TickBar x:Name="RightTickBar" Grid.Column="2" Fill="{ThemeResource SliderTickBarFill}" HorizontalAlignment="Left" Margin="4,0,0,0" Grid.RowSpan="3" Visibility="Collapsed" Width="{ThemeResource SliderOutsideTickBarThemeHeight}"/>
              <Thumb x:Name="VerticalThumb" AutomationProperties.AccessibilityView="Raw" Grid.ColumnSpan="3" Grid.Column="0" DataContext="{TemplateBinding Value}" FocusVisualMargin="-6,-14,-6,-14" Height="24" Grid.Row="1" Style="{StaticResource SliderThumbStyle}" Width="24"/>
            </Grid>
          </Grid>
        </Grid>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Zdrojový kód

Ukázkový kód k tomuto článku najdete na mém GitHubu.

Shrnutí

Podívali jsme se, na to, jak je určen vzhled Thumb uvnitřSlideru. Přestože jde o jednoduchý trik, může být velmi užitečný pro zvýšení uživatelské přívětivosti vaší aplikace.